Bilety miesięczne

Bilety miesięczne sprzedawane są w miejscowości Wola Radłowska, nr domu 347 (osiedle).

Sprzedaż w okresie od 25 dnia miesiąca do 5 dnia kolejnego miesiąca.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18 oraz w soboty od 9 do 14.

Informacja pod numerami telefonów:

+48 605 288 466

+48 14 678 26 97